Etusivu > KEHITYSOPPAIDEN ESITTELY > Miten käyttää oppaita

Miten käyttää oppaita

Mitä on Itsearviointi Mitä hyötyä itsearvioinnista Ketkä hyötyvät Miten käyttää oppaita Mitä erialaista Kustantaja Kumppanit

Ei ole mitään yhtä tapa, miten kirjaa voi hyödyntää. Voitte ottaa käsittelyyn yhden aukeaman, yhden arviointialueen tai kirjan kaikki aukeamat, useamman kirjaa tai yhdistellä kirjojen kysymyksiä itselle sopivaksi. Seuraavassa vaihtoehtoja:

  • Johtaja johtoryhmän jäsenille: "Kirjassa tuntuu olevan monia hyviä juttuja. Voisitteko lukea sen ja kertoa seuraavassa johtoryhmän kokouksessa, mihin kirjaa voisi käyttää"

  • Johtaja johtoryhmän jäsenille: "Olemme juuri käynnistämässä strategisen suunnittelun prosessia. Voisitteko lukea ja vähän tehdä omia merkintöjänne, mihin henkilöstöasioihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota"

  • Esimies porukalleen: "Tuota tuotantoa on tullut kehitettyä jos milläkin menetelmällä, mutta henkilöstöasiat ovat jääneet vähän vähemmälle. Tässä tuntuu olevan tosi hyviä kysymyksiä, joita voisimme lähteä järjestelmällisesti pohtimaan. Ehdotan, että jokainen perehtyisi kirjaan sekä tekisi arvionsa ja antaisi kommenttinsa. Voisimme ottaa sitten yhden puolipäivää ja mennä niitä läpi. Voisitte vaikka täyttää niitä taulukoita pareittain, niin saadaan heti keskustelut alkuun."

  • "Olen ajatellut, että voisimme tutustua Euroopan laatupalkintoon. Luulisin, että se olisi helpompaa, jos käynnistämme sen jostain osa-alueesta. Henkilöstöasiat voisivat olla sellaisia. Tässä näkyy olevan yksinkertainen itsearviointimenetelmä, jolla voisi päästä helpommin alkuun."

  • "Ollaan useaan kertaan harkittu Henkilöstöjohtamisen laatupalkintokilpailuun osallistumista, mutta ei olla haluttu tehdä siitä jotain henkilöstöihmisten juttua. Tämän kirjan avulla saisi muutkin mukaan siihen."

  • Henkilöstöpäällikkö: "Useampaan kertaan on tehty itsearviointia. Hyötyä siitä on ollut, mutta on siinä ollut niiden pisteiden kanssa tuskaakin. Arviointi tämän avulla voisi saada lisäpuhtia siihen."

Sarjan useassa kirjassa käsiteltävä aihe on yhdistetty sekä Euroopan laatupalkintomalliin ja kehitysohjelmaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksen pitäisi noudattaa Euroopan laatupalkintomallia tai käynnistää juhlava ohjelma hoitaakseen hyvin kyseiseen aiheeseen liittyvät asiat. Monet kirjoissa esitetyt asiat voidaan liittää moniin muihin kehittämistavoitteisiin ja kehittämisohjelmiin, kuten yleensä tehdäänkin.

Kirjat eivät kuvaa, miten yrityksen pitää kehittää toimintaansa. Tuomme vain esimerkkiparien avulla esiin esiteltävään aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yrityksen on itse määriteltävä kysymysten tärkeys, kehittämistarve ja -tavat. Kirjat eivät esitä vääriä ja oikeita menettelyjä vaan erilaisia, jotta asia olisi helpompi ymmärtää.

Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot